Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Mức lương: 10,000,00013,200,000 VNĐ

Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội, Tầng 17, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/05 — 30/06/2018

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

I. Mô tả công việc

1. Công tác chuyên môn

- Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán được phê duyệt của CFC. Thực hiện các công việc kiểm toán được phân công một cách độc lập và tuân thủ Chính sách Kiểm toán nội bộ (KTNB).

- Thực hiện khảo sát trước kiểm toán, đánh giá, phân loại rủi ro, xây dựng mục tiêu, chương trình kiểm toán cụ thể cho từng đợt kiểm toán.

- Tiến hành các thủ tục kiểm toán theo chương trình đã được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục và các nguyên tắc hoạt động KTNB.

- Lập và trình bày báo cáo kiểm toán.

- Tham gia họp kết luận kiểm toán với đơn vị được kiểm toán, chịu trách nhiệm với các dẫn chứng, đánh giá, kết luận và khuyến cáo kiểm toán do mình thực hiện.

- Theo dõi khắc phục kiến nghị kiểm toán, phối hợp với các đơn vị trong CFC đảm bảo các phát hiện đều được thực hiện khắc phục một cách triệt để, kịp thời.

2. Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phụ trách phòng Kiểm toán nội bộ.

II. Yêu cầu

1. Trình độ đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.

2. Số năm kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ tại tổ chức tín dụng.

3. Các kỹ năng mềm khác:

- Có kỹ năng tốt về thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật;

- Trung thực, công bằng, chuẩn mực và chuyên nghiệp trong công việc. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp;

- Là lợi thế nếu có kiến thức, hiểu biết về chuẩn mực kiểm toán và kế toán, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng làm việc nhóm.

4. Yêu cầu về Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết): Chứng chỉ C hoặc tương đương.

5. Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
Facebook Cá nhân
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit

*(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin