Trưởng Phòng Nguồn vốn

Mức lương: 46,900,00057,000,000 VNĐ

Địa điểm làm việc: Hà Nội/ TPHCM, Hà Nội/ TPHCM

Thời hạn nộp hồ sơ: 14/03 — 31/05/2018

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Trưởng Phòng Nguồn vốn

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý và điều hành vốn

- Huy động và sử dụng vốn: Lập kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện công tác huy động vốn và sử dụng vốn trên thị trường liên ngân hàng, các định chế tài chính, từ các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đảm bảo cân đối, điều hòa vốn đáp ứng được mục tiêu kinh doanh và tối ưu hóa chi phí vốn của Công ty.

- Thanh khoản: Quản lý thanh khoản toàn hệ thống, thực hiện điều hòa, luân chuyển vốn nội bộ hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo các tỷ lệ khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng và cập nhật kế hoạch dòng tiền để điều hành thanh khoản trong mọi điều điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động FX, MM: Tổ chức thực hiện các giao dịch ngoại hối và phái sinh trên thị trường liên ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn ngoại tệ cho hoạt động kinh doanh và đạt được hiệu quả cao nhất với cân bằng trạng thái ngoại hối.  Thực hiện các giao dịch gửi/nhận gửi, vay/cho vay trên thị trường liên ngân hàng và các Định chế Tài chính với lợi nhuận và các điều kiện tối ưu.    

- Giấy tờ có giá: Nghiên cứu, đề xuất việc phát hành các loại giấy tờ có giá nhằm huy động vốn cho Công ty.

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giao dịch mua, bán, cầm cố, repo chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu TCTD hoặc trái phiếu khác theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường nguồn vốn huy động và tối ưu hóa lợi nhuận.

- ALCO: Tham mưu cho cấp có thẩm quyền, Hội đồng quản lý tài sản nợ và có (ALCO) trong việc xây dựng cơ cấu, cấu trúc Bảng tổng kết tài sản. Đánh giá và phân tích các biến động tài sản Nợ, tài sản Có và đề xuất các biện pháp thay đổi.

2. Xây dựng Kế hoạch kinh doanh hàng năm

Thực hiện xây dựng kế hoạch kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch huy động và sử dụng vốn hằng năm, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện công việc của Phòng

3. Xây dựng các quy trình, quy định: Xây dựng các quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của CFC.

4. Nhân sự: Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành các công việc trên đúng kế hoạch. Đề xuất, phê duyệt và đánh giá KPI của các thành viên trong Phòng

5. Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của CFC và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Khối Tài chính.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh.

2. Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác nguồn vốn, định chế tài chính, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế. Trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý từ Phó phòng trở lên. Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí và và tổ chức tương đương.

3. Am hiểu thị trường tiền tệ gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường sơ cấp, thứ cấp về Giấy tờ có giá, Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, các trái phiếu khác được Chính phủ bảo lãnh.

4. Am hiểu về pháp luật liên quan đến hoạt động huy động, sử dụng và kinh doanh vốn trên thị trường.

5. Có kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt với các đơn vị và đối tác liên quan.

6. Tiếng Anh giao tiếp và chuyên môn

7. Tổ chức công việc và phân công công việc hiệu quả.

8. Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

III. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Lương là 46,9 triệu đồng/tháng (gross)

Thu nhập lên tới 57 triệu đồng/tháng theo kết quả huy động/kinh doanh hàng tháng

Quyền lợi khác được hưởng:

- Trợ cấp Ăn ca + Phụ cấp điện thoại: 600,000 đồng/tháng

- 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày phép hưởng nguyên lương vào ngày sinh nhật.

- Tiền lương tháng 13 + Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh CFC

- Bảo hiểm sức khỏe theo từng vị trí chức danh, Khám sức khỏe định kỳ, Đồng phục chuyên nghiệp.

- Thưởng hấp dẫn + ngày nghỉ phép nguyên lương nếu là cá nhân xuất sắc của tháng, năm.

- Đào tạo, trao đổi, học tập, các hoạt động Team building.


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
Facebook Cá nhân
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit

*(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin