Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Mức lương: 8,700,00013,200,000 VNĐ

Địa điểm làm việc: Hội sở Hồ Chí Minh, Tầng 9, toà nhà DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Thời hạn nộp hồ sơ: 11/12 — 30/07/2018

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

I. Mô tả công việc

- Kiểm tra số dư cuối kỳ Bảng cân đối kế toán và các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, TSCĐ, khấu hao, phân bổ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT

- Kiểm soát việc lập hồ sơ, hạch toán và quản lý việc theo dõi TSCĐ theo đúng quy định. Định khoản các nghiệp vụ ghi nhận khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC cuối tháng. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện kiểm kê TSCĐ định kỳ hàng năm.

- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết, báo cáo kiểm toán định kỳ 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm. Đầu mối cung cấp hồ sơ và làm việc với kiểm toán để đối chiếu số liệu, rà soát công nợ và xác nhận số dư khách hàng theo yêu cầu của kiểm toán từng kỳ.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên

- Kiểm soát công nợ khách hàng của các bộ phận phải thu, phải trả. Đề xuất các biện pháp xử lý nợ khi có phát sinh theo quy định của Nhà nước. Lập báo cáo trích lập dự phòng đối với các khoản vay, các khoản phải thu theo đúng quy định. Thực hiện định khoản các nghiệp vụ dự phòng và phối hợp với bộ phận có liên quan trong công ty trong việc cung cấp số liệu nợ xấu (nếu có).

- Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị, cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

II. Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng

- Tuổi từ 24 - 30 tuổi

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Nắm vững chế độ kế toán, quy định về thuế

- Tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán


Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của VietCredit

*(VietCredit khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin