Chuyên Viên Xử Lý Nợ

Chuyên Viên Xử Lý Nợ

Phòng Xử lý nợ

Nộp đơn ứng tuyển

Mức lương: 11,000,00015,000,000 VNĐ

Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội, Tầng 17, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ: 08/01 — 07/02/2018

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Mô tả công việc

Theo dõi, giám sát, đưa ra cảnh báo sớm các khoản nợ có vấn đề; Xây dựng và đề xuất phương án xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu (từ nhóm 3 - 5) và/hoặc các khoản nợ do Tổng Giám đốc giao;

Trực tiếp triển khai kế hoạch/phương án xử lý nợ theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công ty và hoặc bên thứ ba có liên quan thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định;

Đầu mối quản lý các tài sản đảm bảo được Tổng Giám đốc phân công thực hiện;

Tham mưu trình Trưởng phòng về phương án khai thác, sử dụng tài sản đảm bảo hoặc ủy quyền cho bên thứ ba khai thác, sử dụng tài sản đảm bảo theo đúng tính năng và công dụng của tài sản để tận dụng giá trị tài sản, tăng thêm hiệu quả kinh doanh và gắn liền quản lý tài sản trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo;

Thực hiện các hoạt động khai thác, sử dụng tài sản đảm bảo hoặc ủy quyền cho bên thứ ba khai thác, sử dụng tài sản đảm bảo theo phương án được phê duyệt.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Xử lý nợ.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Gender  *
Education  *
Current address  *
Years of experience  *
Hồ sơ của bạn *
Click để chọn & tải lên Hồ sơ của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của CFC

*(CFC khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển