Trưởng Phòng Vận Hành Hệ Thống Core

Trưởng Phòng Vận Hành Hệ Thống Core

Phòng Vận hành Hệ thống Core

Nộp đơn ứng tuyển

Mức lương: 45,000,00054,000,000 VNĐ

Địa điểm làm việc: Hội sở Hồ Chí Minh, Tầng 9, toà nhà DreamPlex, 195 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Thời hạn nộp hồ sơ: 08/01 — 07/02/2018

Chia sẻ thông tin:

Facebook Linkedin

Mô tả công việc

- Quản lý việc vận hành hệ thống Core Banking

- Quản lý vận hành hệ thống Core Card, Phát hành thẻ và các hệ thống hỗ trợ kinh doanh khác liên quan đến

nghiệp vụ cho vay tiêu dùng.

- Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch triển khai, tổ chức công việc của Phòng từng thời kỳ.

- Theo dõi, báo cáo về việc thực hiện ngân sách của

- Phòng theo yêu cầu.

- Quản lý dự án, đầu mục công việc liên quan đến phần mềm và phát triển phần mềm liên quan đến

CoreBank, CoreCard.

- Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng.

- Định hướng và quản lý các dự án hệ thống công nghệ thông tin mới và nâng cấp các hệ thống hiện tại để bảo đảm tính cạnh tranh

- Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, chính sách về quản lý và sử dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực

phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Khối Công nghệ thông tin

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Công việc hiện tại của bạn *
Gender  *
Education  *
Current address  *
Years of experience  *
Hồ sơ của bạn *
Click để chọn & tải lên Hồ sơ của bạn

Mẫu hồ sơ ứng tuyển của CFC

*(CFC khuyến khích bạn sử dụng mẫu này để ứng tuyển)

Nộp đơn ứng tuyển